Redirection notices

8370 résultat(s)
1099-1105
1295
Dernier tiers du XIVe siècle (vers 1370)
Vers 1395
1408
1431
[Circa 1455]
[Circa 1455]
[1462]
[1462]
12 mai 1469
1470
1470
1480
[Ante 3 août 1470]
Post 30 VIII 1470
[Pas après le 4 octobre 1470]
1471
1471
In kalende. de. augusto [1 août] 1471
In kalende. de. augusto [1er août] 1471
1472
[Vers 1472]
1472
Février 1472
[Circa 1473-1474]
[Pas avant 13 août] 1473
14 décembre 1473
[post IV 1474]
[Non ante 15] juillet 1479
[Pas avant le 10 septembre 1474]
16 décembre 1474
Dernier quart du 15e siècle
[Vers 1475-1476]
1[4]75
[Circa 1475]
[après le 1 juillet 1475]
[Inter 1476-1478]
7 septembre 1476
[Pas après 1477]
1477
22 novembre 1477
1478
11 avril 1478
[VII] 1478
Août 1478
1479
1479
[Circa 1480]

[Bible. A.T. Psaumes. Catalan.] En nom de nostre senior e dela humil verge Maria madre sua. Comenza lo psaltiri tret de la biblia de stampa : la quall es estada empremptaba en la ciutat de Valencia e fon corregida vista e regoneguda per lo reverend mestre Jacme borrell ...

[Bible. A.T. Psaumes. Catalan.] En nom de nostre senior e dela humil verge Maria madre sua. Comenza lo psaltiri tret de la biblia de stampa : la quall es estada empremptaba en la ciutat de Valencia e fon corregida vista e regoneguda per lo rev...

Date
[Circa 1480]
Type de document
Imprimés