Γνωμολογίά Gnomologiá Index eorum quæ in hoc volumine, quam gnomologiam .i. moraliũ sententiarum collectanea merito appelles, cõpreheduntur... Addita sunt fini rudimenta quędam Gręca, cũ dñica Angelica & aliis quibusdam piis orationibus. Quæ omnia & bonos mores, & una Gręcas literas desiderantibus nõ parum conducant.